Juridische Barometer

20162017 

Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft onafhankelijk juridische hulp aan mensen die verzekerd zijn voor rechtsbijstand bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro Achmea.

In 2016 kregen de ruim 600 juristen van Achmea Rechtsbijstand bijna 170.000 hulpvragen. Daarmee is Achmea Rechtsbijstand de grootste rechtshulpverlener van Nederland.

Icoon
39.747 over Arbeidsrecht
Icoon
12.091 over Bestuursrecht
Icoon
73.732 over Civiel recht
Icoon
30.174 over Verkeersrecht
Icoon
11.767 over Letselschade
Icoon
2.274 over Buitenlands recht
Arbeid
2016

Aantal ontslagzaken neemt af, aantal zaken rondom ziekte en re-integratie neemt toe

Door het economisch herstel zien we al sinds enige jaren dat een daling inzette voor het aantal ontslagzaken. Opvallend te noemen is de toename in ziekte- en re-integratiezaken. We zien dat werkgevers steeds strakker sturen op het ziekteverzuim van werknemers, met allerlei conflicten met werknemers tot gevolg.Deze ontwikkelingen vielen op:

 • Werkgevers houden na 2 jaar ziekte de arbeidsovereenkomst ‘slapend’, om het betalen van de wettelijke transitievergoeding te voorkomen
 • Werknemers en werkgevers geven vaker de voorkeur aan het schikken van een ontslagzaak
 • Werkgevers gaan nogal makkelijk over tot ontslag op staande voet als iets gebeurt waarover een verwijt gemaakt kan worden

Lees hier het hele artikel over de opvallende ontwikkelingen.Meest voorkomende oorzaken van ontslag:

 • Reorganisatie
 • Verstoorde arbeidsverhouding
 • Disfunctioneren
 • Niet verlengd contract voor bepaalde tijd
 • Langer dan 2 jaar ziek
 • Ontslag op staande voet

Ontslagzaken

'12
19.194
'13
20.854
'14
19.500
'15
17.210
'16
16.591

Re-integratie / ziektezaken

'12
2.267
'13
2.291
'14
2.508
'15
2.936
'16
3.147
Ontslag op staande voet: terecht of onterecht? Lees hier het verhaal van Marjolein.
Burenproblemen
2016

Meer geschillen tussen buren

Onze juristen zien de verhouding tussen buren verharden. Steeds vaker zoeken klanten een juridische oplossing voor een onenigheid met de buren. In 2016 ontvingen we hier 3.914 meldingen over. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van het jaar ervoor.

2012
2.879
2013
2.995
2014
3.508
2015
3.487
2016
3.914

Burenconflicten top 4

 • 1. Hinder, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, stank of onthouden van licht
 • 2. Overhangende takken / beplanting
 • 3. Erfafscheiding / erfgrens
 • 4. Overbouw
Consumentenkoop
2016

Aantal consumentenzaken blijft stijgen

We zien de afgelopen jaren het aantal meldingen dat gaat over de aankoop of verkoop van goederen stijgen. De zaken die consumenten melden zijn heel divers: van geschillen over de aankoop van bijvoorbeeld een laptop of telefoon tot geschillen met meubel- en keukenbedrijven. Daarnaast zijn er veel meldingen over bedrijven die kortingen of cashback aanbieden, waarna iemand vast zit aan een abonnement.

2012
7.878
2013
8.346
2014
8.785
2015
9.195
2016
9.381
Een product gekocht, maar je bedenkt je? Mag dat? Lees hier het verhaal van Olaf.
Onderwijs
2016

Juridische geschillen tussen ouders en scholen nam toe

We zien al langer een stijging van het aantal onderwijszaken: geschillen tussen ouders en scholen. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat de relatie tussen ouders en scholen in de loop der jaren steeds verder ‘gejuridiseerd’ is: scholen stellen regels op en ouders voelen zich steeds vaker genoodzaakt om de juridische kant van de zaak uit te laten zoeken met als doel de belangen van hun kinderen te beschermen.

Geschillen onderwijs

'12
557
'13
561
'14
720
'15
725
'16
784

Top 5 geschillen

 • 1. Geschillen over het te betalen cursus- of opleidingsgeld bij vroegtijdige beëindiging van een cursus of opleiding
 • 2. Geschillen in het Hoger Onderwijs over bijvoorbeeld toelating, een bindend studieadvies, beoordeling van scripties, fraude en verlenging van studieresultaten
 • 3. Geschillen over de begeleiding van leerlingen en studenten, bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs
 • 4. Geschillen over schorsing en verwijdering van leerlingen
 • 5. Geschillen die te maken hebben met de leerplichtwet
Verkeer
2016

Geschillen in het verkeer gaan het meest over parkeerschade

Bij verkeerszaken waarbij materiële schade is opgetreden, spreken we regelmatig de wegbeheerder aan. Denk hierbij aan schade door gladheid terwijl gestrooid had moeten worden, een gat in de weg, slecht wegdek of het niet goed opruimen na wegwerkzaamheden. Bij deze wegbeheerderzaken zien we de laatste jaren een lichte daling.

2014
30.517
2015
30.074
2016
30.174

Top 5 geschillen

 1. Parkeerschade
 2. Verkeersongeval (met letsel)
 3. Inparkeren
 4. Achteroprijden
 5. Voorrangskwestie

Schade door een verkeersongeval waarbij de andere automobilist doorrijdt? Hoe krijg je dan de schade vergoed?
Lees hier het verhaal van de familie Den Heijer.

Agrosector
2016

Geschillen binnen Agrosector redelijk stabiel

Ook binnen de Agrosector bestaat een flink aantal juridische geschillen: wij ontvingen er het afgelopen jaar ruim 4.700. Die kunnen gaan over de aankoop van onroerend goed, over verzekeringszaken maar ook over de invoering van nieuwe wetgeving zoals in de melkveehouderij.

2012
5.168
2013
4.912
2014
4.633
2015
4.391
2016
4.776
Meer lezen over de ontwikkelingen binnen de melkveehouderij? Lees hier het verhaal van onze jurist Rob Scholten.
Bouwzaken
2016

Aantal bouwzaken blijft stabiel

Door de recessie zakte de afgelopen jaren het aantal meldingen over bouwzaken. We zien het aantal zaken nu stabiliseren en de verwachting is dat ze, door de aantrekkende economie, weer gaan stijgen. Dit alleen al omdat bouwprojecten die de afgelopen jaren in de ijskast stonden nu niet meer kunnen worden uitgesteld.

2012
2.825
2013
2.678
2014
2.355
2015
2.493
2016
2.498


Stijgende lijn in aantal juridische geschillen koop en verkoop van onroerende zaken

De hoeveelheid juridische geschillen over de koop en verkoop van onroerende zaken neemt toe. Door de aantrekkende economie was deze stijging al vanaf 2014 in de cijfers te zien; eerder dan de toename in het aantal bouwzaken. We zien dat mensen eerder bestaande woningen kochten, omdat er nog geen nieuwe woningen werden gebouwd. De aannemers en ontwikkelaars kregen er kennelijk weer vertrouwen in nadat de verkoopmarkt van bestaande woningen blijvend was aangetrokken.

2012
2.720
2013
2.504
2014
2.958
2015
3.497
2016
4.298
Niet tevreden over het werk van de aannemer? Wat kun je doen? Lees hier het verhaal van de familie Van Oosterhout.
Massazaken
2016

Aantal massazaken neemt toe

In 2016 ontvingen wij bijna 170.000 keer een vraag om juridische hulp. Soms zitten daar dezelfde zaken bij: een situatie overkomt een grotere groep mensen. Als het slim is om deze meldingen gezamenlijk aan te pakken dan doen we dat en spreken we van een massazaak. We zien de afgelopen jaren een duidelijke toename van het aantal massazaken: waren dat er in 2006 nog maar ca. 6 per jaar, in 2016 waren dat er al ruim 50.

Als sprake is van een massazaak combineren we de juridische behandeling van deze zaken met een aantal belangrijke voordelen tot gevolg. Juridisch maken we een sterkere vuist, onze beste specialisten werken op deze zaken samen en de behandeling loopt efficiënter.

'06
6
'16
50

Top 5 massazaken

 • 1. Bezwaar tegen komst windmolenparken
 • 2. Geschillen huizenbezitters Groningen: waardedaling in aardbevingsgebied rondom de NAM
 • 3. Geschillen tegen huurverhoging door verhuurders op basis van onrechtmatig gekregen inkomensgegevens
 • 4. Geschillen tegen de Staatsloterij vanwege eerdere onjuiste voorlichting over verdeling prijzengeld
 • 5. Geschillen over bedrijfsschade door noodweer in Someren
Prognose 2017

We verwachten een onverminderd groot aantal massazaken in 2017 en een lichte toename op de lange termijn. Dit komt enerzijds omdat mensen steeds sneller naar een jurist stappen en anderzijds omdat mensen steeds makkelijker online met elkaar in contact komen via social media.

Voor 2017 verwachten we een lichte stijging van het totaal aantal zaken

In het rechtsgebied Arbeid loopt het aantal meldingen voorzichtig terug door het economisch herstel (minder ontslagzaken), maar het economisch herstel zorgt juist weer voor een toename van het aantal meldingen binnen het Civiel recht. Er wordt meer gekocht en we zien dat de consument steeds kritischer wordt.

i

Voor meer informatie over deze juridische barometer kunt u hier terecht.

Download als PDF

Facebook Twitter LinkedIn