Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft onafhankelijke juridische hulp aan mensen die verzekerd zijn voor rechtsbijstand bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro Achmea.
In 2017 kregen de ruim 500 juristen van Achmea Rechtsbijstand bijna 157.000 hulpvragen. Daarmee is Achmea Rechtsbijstand de grootste rechtshulpverlener van Nederland.

35838
Arbeidsrecht
12621
Bestuursrecht
67779
Civiel recht
11041
Letselschade
29629
Verkeersrecht
156908
meldingen in 2017

Meldingen totaal en per rechtsgebied

 • '13
 • '14
 • '15
 • '16
 • '17
 • Arbeid41.447
 • Bestuur9.804
 • Civiel68.251
 • Letsel11.584
 • Verkeer32.344
 • Totaal163.430
 • Arbeid41.130
 • Bestuur10.412
 • Civiel71.333
 • Letsel13.054
 • Verkeer31.871
 • Totaal167.800
 • Arbeid40.605
 • Bestuur10.678
 • Civiel71.583
 • Letsel12.394
 • Verkeer31.398
 • Totaal166.658
 • Arbeid39.885
 • Bestuur12.114
 • Civiel74.237
 • Letsel12.145
 • Verkeer31.437
 • Totaal169.818
 • Arbeid35.838
 • Bestuur12.612
 • Civiel67.779
 • Letsel11.041
 • Verkeer29.629
 • Totaal156.908
Arbeid

Arbeid

13.702
Ontslagzaken
2017

Ontslagzaken

 • 21.1492013
 • 19.6862014
 • 17.3282015
 • 16.6442016
 • 13.7022017

Meest voorkomende oorzaken van ontslag:

 1. Reorganisatie
 2. Verstoorde arbeidsverhouding
 3. Disfunctioneren
 4. Niet verlengd contract voor bepaalde tijd
 5. Langer dan 2 jaar ziek
 6. Ontslag op staande voet

Aantal ontslagzaken neemt steeds verder af

Al sinds enige tijd zien we het aantal ontslagzaken als gevolg van een reorganisatie teruglopen. Waren dat er in 2013 maar liefst 11.398, het afgelopen jaar waren er 4.631 mensen die zich bij ons meldden voor juridische hulp bij ontslag door een reorganisatie.

Dit kunnen we deels verklaren door de bloeiende economie en daardoor flink minder reorganisaties. Voor een ander deel zoeken wij de verklaring in het feit dat we inmiddels ook gewend zijn geraakt aan het grootste deel van alle veranderingen rondom de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ – 1 juli 2015). Deze nieuwe wet had veel impact op zowel werkgever als werknemer, maar de meeste nieuwe spelregels in het ontslagrecht worden inmiddels door veel werkgevers goed toegepast. Met minder juridische geschillen tot gevolg.

Ontslag door Reorganisatie

 • 11.3982013
 • 10.0722014
 • 7.6902015
 • 6.8762016
 • 4.6312017

Aantal ontslagzaken bij langer dan 2 jaar ziekte stijgt

Een opvallende stijging zien we in het aantal zaken bij langer dan 2 jaar ziekte. Waren dat in 2013 nog slechts 514 zaken, in 2017 steeg dit aantal naar 844 zaken. Een toename van maar liefst 64%. We zien hier dat de huidige wetgeving niet veel duidelijkheid biedt voor de transitievergoeding die bij langer dan 2 jaar ziekte aan de werknemer moet worden gegeven. Hiervoor ligt een nieuw wetsvoorstel op de plank, waarmee hopelijk snel duidelijkheid wordt geschept voor al die mensen die hiermee te maken hebben.

Ontslag vanwege langer dan 2 jaar ziek

 • 5142013
 • 4892014
 • 6752015
 • 7522016
 • 8442017

Aantal ontslagzaken vanwege disfunctioneren loopt fors terug

Vooral sinds de invoering van de WWZ op 1 juli 2015 zien we een forse terugval in het aantal meldingen over disfunctioneren. Daar ligt een duidelijke relatie met de WWZ. In het nieuwe ontslagrecht moet er sprake zijn van een ‘voldragen grond’, een goed opgebouwd personeelsdossier. Uit overzichten blijkt dat relatief veel verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst door rechters werden afgewezen. En dat maakt dat werkgevers voorzichtiger zijn geworden om op deze grond tot ontslag over te gaan.

Ontslag vanwege disfunctioneren

 • 2.7332013
 • 2.4682014
 • 1.7192015
 • 1.4032016
 • 1.1332017

Fors minder ontslag op staande voet

Ook bij ontslag op staande voet zien we een forse daling van het aantal zaken. Ook daar ligt voor een deel de verklaring bij de invoering van de WWZ. Werkgevers riskeren sindsdien een ‘billijke vergoeding’ als het ontslag op staande voet geen stand houdt bij de rechter. Bovendien was lang onduidelijk of met een ‘voorwaardelijk ontbindingsverzoek’ het loondoorbetalingsrisico kon worden ingeperkt. Ook is het sinds de invoering van de WWZ mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking waarin de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) ontbonden wordt. Al met al is het voor werkgevers risicovoller geworden om ontslag op staande voet te geven. En dat zien we terug in het aantal meldingen.

Ontslag op staande voet

 • 6632013
 • 5732014
 • 5582015
 • 4772016
 • 4252017

Ontslag vanwege langer dan 2 jaar ziek

 • 5142013
 • 4892014
 • 6752015
 • 7522016
 • 8442017

Verhaal:

Misselijk en dan ook nog eens ontslag op staande voet

Dennis heeft een baantje als Food & Beverage medewerker in een leuk modern hotel. Na een lange werkdag van maar liefst 12 uren moest Dennis de volgende morgen weer vroeg op (om 4:30 uur) maar hij kon de slaap niet goed vatten. Hij werd misselijk en moest overgeven. Vermoedelijk had hij iets verkeerds gegeten. Het was nog erg vroeg in de ochtend en hij kon dus niemand bellen die in zijn plaats het hotel op kon starten. Dennis besloot, plichtsgetrouw als hij is, om toch naar het hotel te gaan.

Lees hoe het afliep voor Dennis


Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Daling in het aantal sociale zekerheidszaken zet door

Waar we tot en met 2015 een toename in het meldingen op gebied van sociale zekerheid ontvingen, zien we sinds 2016 een daling die ook in 2017 doorzette. Het afgelopen jaar ontvingen we 14% minder meldingen dan tijdens de piek in 2015. We krijgen met name minder vragen om juridische hulp rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vermoedelijk doordat gemeenten de WMO steeds beter uitvoeren.

Door wijzigingen in de Werkloosheidswet (WW) kreeg een grote groep mensen een lagere uitkering bij terugval in de WW. In 2017 bereikten we een doorbraak in deze kwestie.

Meer weten?

Lees verder

Nieuwe regering, nieuw regeerakkoord.

Wat dat betekent voor de sociale zekerheid?

Lees verder

Aantal Sociale zekerheidszaken

 • 3.1622013
 • 3.9992014
 • 4.5502015
 • 4.3312016
 • 3.8902017
Burenproblemen

Burenproblemen

Vaak meer dan 1 oorzaak bij burenproblemen

Ook in 2017 lagen buren nog geregeld met elkaar overhoop. Als het mis gaat tussen buren, zien we dat er lang niet altijd sprake is van 1 geschil. Vaak is een opeenstapeling van incidenten als gevolg van een verstoorde relatie met de buren de reden om juridische hulp te zoeken. Terwijl het juist bij burenproblemen vaak verstandiger is de oplossing buiten de rechtszaal te zoeken waar beide partijen goed mee kunnen leven. Want een goede verstandhouding met de buren verhoogt het woongenot in de meeste gevallen en voorkomt problemen in de toekomst.

Burenrecht

 • 3.5082014
 • 3.4932015
 • 4.4732016
 • 3.7252017

Burenconflicten top 3


Overhangende takken in de tuin?


Lees wat u kunt doen tegen overhangende takken

Verhaal:

Hoge haag werpt schaduw op de relatie met de buren

Frank en Anita wonen in een mooi huis met een fijne achtertuin waar ze graag hun vrije tijd doorbrengen. Helaas kunnen ze niet zo veel van de zon genieten. De laurierhaag in de tuin van de buren is namelijk wel 7 meter hoog en houdt veel zon tegen, waardoor Frank en Anita een groot gedeelte van de dag in de schaduw zitten. De buren houden echter van veel groen in de tuin zijn absoluut niet van plan de haag te verwijderen.

Lees hoe het probleem van Frank en Anita werd opgelost


Consumentenkoop

Consumentenkoop

Aantal consumentenzaken blijft hoog

We ontvangen de afgelopen jaren veel meldingen over de aankoop of verkoop van spullen of diensten. De zaken die consumenten melden zijn heel divers: van problemen met de aankoop van bijvoorbeeld een laptop of telefoon tot geschillen met meubel- en keukenbedrijven. Daarnaast zijn er veel meldingen over bedrijven die een korting of cashback aanbieden, waarna iemand vast zit aan een abonnement.

Consumentenkoop & -verkoop

 • 8.3462013
 • 8.7852014
 • 9.1952015
 • 9.3782016
 • 9.1712017

Verhaal:

Hiep hiep hoera? De feestelijke film werd niet geleverd

Piet de Leeuw werd 50 jaar en huurde voor zijn verjaardagsfeest een videograaf in om de feestelijke gebeurtenis op beeld vast te leggen. Naderhand zou Piet een usb stick krijgen met daarop de montage van de gefilmde beelden. De levering van de usb stick bleef echter uit.

Lees hoe Piet toch zijn film kreeg

Verhaal:

De omgekeerde sweepstake: een aanmaning van een oude factuur, wat kun je doen?

Sweepstakes zijn reclamefolders waarin de geadresseerde van harte wordt gefeliciteerd met het winnen van een aanzienlijke geldprijs. Bij bestelling van één van de producten heb je kans dat dit bedrag op je rekening wordt bijgeschreven. Deze beloften lijken veel te mooi om waar en zijn dat dan ook. Incassobedrijven sturen argeloze consumenten dreigbrieven met als boodschap dat ze 100% zeker een forse rekening moeten betalen of anders worden er gerechtelijke stappen ondernomen. Dit doen ze onder het motto: wie angst zaait, zal hopelijk geld oogsten.

Lees wat je er tegen kunt doen


Onderwijs

Onderwijs

Juridische geschillen tussen ouders en scholen stabiliseert

De toename van het aantal onderwijszaken die we eerder signaleerden, lijkt te stabiliseren. Ook in 2017 ontvingen we veel meldingen over geschillen met onderwijsinstellingen. De relatie tussen ouders en scholen is in de loop der jaren ‘gejuridiseerd’. Ouders willen steeds vaker weten wat hun juridische positie is als zij vinden dat hun kind door de school benadeeld wordt. Wij adviseren wel altijd om eerst met alle partijen in gesprek te gaan, dat levert vaak (vooral voor de leerling) het meeste op.

Onderwijs

 • 5552012
 • 5602013
 • 7082014
 • 7242015
 • 7852016
 • 7782017

Veel voorkomende oorzaken van geschillen met een onderwijsinstelling

 • betalen van cursus- of lesgeld na het tussentijds beëindigen van een cursus of opleiding
 • de begeleiding van leerlingen en studenten
 • geschillen met hogescholen en universiteiten over bijvoorbeeld; toelating, een bindend studieadvies (bsa), beoordeling van scripties,
 • schorsing en verwijdering van leerlingen

Tips voor ouders

 1. Probeer reëel te blijven. Ga er vanuit dat de school het beste voor de leerling wil. Uiteindelijk is het doel dat uw kind met goed gevolg de opleiding afsluit. Soms blijkt het beter als een leerling een jaar over doet, zodat hij niet het hele jaar op zijn tenen hoeft te lopen.
 2. Vindt u dat een leerkracht of schoolbestuurder niet objectief naar de zaak kijkt? Schakel dan een derde in. Bijvoorbeeld de mentor van uw kind of een andere leraar of lerares die uw kind goed kent en misschien kan bemiddelen.
 3. Als goed overleg of een oplossing niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de opstelling van de school, is het verstandig juridische hulp te vragen. Een jurist kan inschatten of er juridisch ook een resultaat te behalen valt in de zaak, desnoods via een gang naar de rechter. Dat is wel een uiterst middel, maar soms onontkoombaar.

Verhaal:

Stoppen met je opleiding, moet je dan het hele studiegeld betalen?

Paul werkt al enkele jaren als salesmedewerker bij een uitgever van schoolboeken. Hij werkt daar met veel plezier, maar twijfelt al een tijdje over een overstap naar een ander beroep. De makelaardij heeft hem altijd al getrokken. Nu de huizenmarkt aantrekt, is dit het perfecte moment om de overstap te maken, vindt hij. Hij onderzoekt de mogelijkheden, en komt tot de conclusie dat hij een opleiding tot makelaar wil volgen. Hij vindt een particuliere onderwijsinstelling waar hij in de avonduren les krijgt, zodat hij zijn huidige baan nog gewoon kan behouden.

Lees hoe Paul met de opleider tot een oplossing kwam


Verkeer

Verkeer

Geschillen in het verkeer gaan het meest over parkeerschade

Jaarlijks krijgen volgens de politie circa 3 miljoen mensen in Nederland te maken met schade door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Jaarlijks helpen wij ongeveer 30.000 mensen met het verhalen van hun schade en kosten. De meest voorkomende melding gaat over parkeerschade, namelijk ruim 7.500 keer per jaar.

Top 5

 • Parkeerschade7.589
 • Inparkeren (artikel 54 RVV)5.511
 • Achterop rijden4.520
 • Voorrangskwestie2.187
 • Waarborgfondszaak1.753

Aantal verkeerszaken

 • 32.3442013
 • 31.8712014
 • 31.3982015
 • 31.4372016
 • 29.6292017

Verhaal:

Schade aan je geparkeerde auto en de veroorzaker rijdt door. Wat nu?

Susan werkt sinds 2005 met veel plezier als IT-er bij een grote verzekeraar. Ze woont samen met Floris en ze genieten volop van het leven. Van haar gespaarde centjes kocht ze een sportieve vuurrode Volkswagen Golf, een snelle ook nog. Op een grauwe dinsdag in november krijgt ze echter een onaangename verrassing. Ze loopt na een drukke werkdag richting haar geparkeerde auto en ziet een enorme schade aan de linkerkant. De schrik slaat haar om het hart, er is niemand in de buurt te bekennen en ook geen briefje achtergelaten. Wat nu?

Lees hoe het afliep voor Susan


Agro

Agro

Flinke toename van juridische geschillen in de Agrosector

Ook binnen de Agrosector komen juridische geschillen met regelmaat voor: wij ontvingen er het afgelopen jaar ruim 6.000. Die kunnen gaan over de aankoop van onroerend goed, over verzekeringszaken maar ook over de invoering van nieuwe wet- en regelgeving zoals in de melkveehouderij. De stijging in het afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen rondom de Regeling fosfaatreductieplan. Wij staan hiervoor ruim 1000 melkveehouders bij.

Lees meer over de uitspraak van het Gerechtshof

 • '13
 • '14
 • '15
 • '16
 • '17
 • Arbeidsrecht362
 • Bestuursrecht1.290
 • Contractueel2.563
 • Personenschade189
 • Verkeersrecht507
 • Totaal4.911
 • Arbeidsrecht371
 • Bestuursrecht1.239
 • Contractueel2.309
 • Personenschade200
 • Verkeersrecht510
 • Totaal4.629
 • Arbeidsrecht308
 • Bestuursrecht1.245
 • Contractueel2.217
 • Personenschade176
 • Verkeersrecht443
 • Totaal4.389
 • Arbeidsrecht259
 • Bestuursrecht1.494
 • Contractueel2.384
 • Personenschade182
 • Verkeersrecht455
 • Totaal4.774
 • Arbeidsrecht225
 • Bestuursrecht3.232
 • Contractueel2.166
 • Personenschade108
 • Verkeersrecht387
 • Totaal6.118
Bouwzaken

Bouwzaken

Aantal geschillen over bouwzaken neemt nog altijd toe

Met een bloeiende economie en bloeiende huizenmarkt werden flink wat huizen gekocht of verkocht. Helaas is daarmee ook het aantal juridische geschillen over de koop en verkoop van onroerende zaken gestegen. Van 7.090 in 2013 naar maar liefst 8.763 in 2017. Een stijging van maar liefst 24%.

Aantal bouwzaken

 • 7.0902013
 • 7.0442014
 • 7.7592015
 • 8.4572016
 • 8.7632017
Massazaken

Massazaken

Het kan gebeuren dat meerdere mensen zich met hetzelfde probleem of tegenpartij melden. Denk hierbij aan een groep buurtbewoners die zich zorgen maakt over de komst van een windmolenpark in hun achtertuin. Maar ook consumenten die afzonderlijk van elkaar een klacht hebben over de voorwaarden van een bepaalde meubelketen. Soms pakken we deze zaken gebundeld op. Zo zijn we efficiënter, effectiever en maken we juridisch een sterkere vuist.

In 2017 hebben we ruim 5% van de meldingen die we ontvingen op deze manier aangepakt.

Verschillende groepen mensen bijgestaan

In deze massazaken hebben we in 2017 verschillende groepen mensen bijgestaan, waaronder:

Agrariërs die nadeel ondervinden van het fosfaatreductieplan
Ondernemers/klanten die te maken kregen met fipronileieren
Groningers die in het aardbevingsgebied wonen
Vliegtuigvertragingen
Telecomzaken
Meubel- en keukenwinkels

Verhaal:

Onterechte telefoonrekening na automatische blokkade

Joris en zijn studievrienden besluiten na het behalen van hun bachelor Bouwkunde het te vieren met een reis door Thailand. Op de laatste avond van hun reis duiken de jongens het nachtleven van Bangkok in. Helaas eindigt de avond in een domper, als Joris merkt dat zijn telefoon verdwenen is. Met het toestel van een van zijn vrienden, belt hij meteen zijn telecomprovider om het toestel te laten blokkeren om misbruik te voorkomen. Een paar weken na thuiskomst, krijgt Joris een onaangename verrassing. Een rekening van ruim 3.500 euro van zijn mobiele telefoonabonnement valt op de mat.

Lees hoe Joris geholpen werd

Prognose 2018

Prognose 2018

Ook voor 2018 verwachten we dat het aantal meldingen onverminderd hoog is. Door de aantrekkende economie daalt het aantal ontslagzaken wellicht licht. Maar door de doorgaande juridisering van de maatschappij is de verwachting dat de aantallen op andere gebieden juist iets toenemen.