De ruim 500 juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand geven onafhankelijk juridische hulp aan mensen die verzekerd zijn bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro.
Een juridisch probleem kan iedereen overkomen. Wij komen voor onze klanten op en helpen ze verder. Met persoonlijke, juridische en praktische oplossingen.

33.621
Arbeidsrecht
11.907
Bestuursrecht
67.705
Civiel recht
11.568
Letselschade
27.731
Verkeersrecht
152.532
meldingen in 2018

Meldingen totaal en per rechtsgebied

 • '17
 • '18
 • Arbeid35.836
 • Bestuur12.625
 • Civiel67.768
 • Letsel11.069
 • Verkeer29.609
 • Totaal156.907
 • Arbeid33.621
 • Bestuur11.907
 • Civiel67.705
 • Letsel11.568
 • Verkeer27.731
 • Totaal152.532

Onderwerpen in deze Juridische Barometer

 • Arbeid
 • Buren
 • Consumentenkoop
 • Verkeer & letsel
 • Onderwijs
 • Eigen woning
 • AVG
 • Ondernemers
 • Gebundelde aanpak
 • Prognose 2019
Arbeid

Arbeid

12.244
Ontslagzaken
2018

Aantal ontslagzaken

 • 19.6852014
 • 17.3382015
 • 16.6662016
 • 13.7822017
 • 12.2442018

Aantal ontslagzaken neemt al jaren af

Al sinds jaren zien we het aantal ontslagzaken teruglopen. Waren dat er vorig jaar nog 13.782, het afgelopen jaar waren er nog 12.244 mensen die zich bij ons meldden voor juridische hulp bij ontslag.

Deels verklaren we dit door de huidige economische omstandigheden en daardoor minder reorganisaties, de meest voorkomende oorzaak van ontslag. Ook zien we dat werknemers na een ontslag makkelijker aan een nieuwe baan komen door de goede arbeidsmarkt. En tenslotte zien we dat werkgevers in geval van een ontslag steeds vaker de nieuwe spelregels in het ontslagrecht goed toepassen. Met minder juridische geschillen tot gevolg.

Forse stijging van zaken over slapend dienstverband

De afgelopen jaren kregen wij van een groeiende groep mensen een hulpvraag over een ‘slapend dienstverband’. Hiervan is sprake als een werknemer langer dan 2 jaar (‘langdurig’) arbeidsongeschikt is en niet ontslagen wordt door de werkgever: de arbeidsovereenkomst wordt ‘slapend’ gehouden. De werkgever doet dat meestal om de wettelijke transitievergoeding die hij moet betalen bij een ontslag te ontlopen.

De politiek vond het niet terecht dat langdurig arbeidsongeschikte werknemers hierdoor geen transitievergoeding kregen. In juli 2018 is daarom een vergoedingsregeling tot stand gekomen. Door deze regeling krijgen werkgevers de kosten vergoed van de transitievergoeding die zij betalen bij het einde van een dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Die vergoeding wordt door het UWV betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht. Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding hebben betaald komen daarvoor in aanmerking. Deze vergoedingsregeling start per 1 april 2020. Vanaf die datum kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag voor een vergoeding indienen. Uit de praktijk blijkt echter dat er werkgevers zijn die ondanks deze regeling nog niet overgaan tot vergoeding. Daarom onderzoeken wij welke juridische stappen we het beste kunnen zetten om ervoor te zorgen dat deze groep werknemers krijgen waar zij recht op hebben.

Meest voorkomende oorzaken van ontslag

 1. Reorganisatie
  3.340
 2. Verstoorde arbeidsrelatie
  1.536
 3. Disfunctioneren
  1.034
 4. Niet verlengd contract voor bepaalde periode
  915
 5. Ontslag op staande voet
  433

Aantal zaken over slapend dienstverband

 • 102014
 • 362015
 • 682016
 • 1332017
 • 2152018
Oudere werknemer

De rechtspositie van de oudere werknemer wordt in rap tempo uitgekleed

In het arbeidsrecht gebeurt veel en 1 van de veranderingen ziet op de rechten van een oudere werknemer. We zien in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) dat werknemers die al jarenlang bij een werkgever in dienst zijn en boven een bepaalde leeftijd komen in het geval van een ontslag er steeds slechter vanaf komen. Een uitleg.

Lees verder
Geluidsopname

Toename gebruik van geluidsopnames als bewijsvoering binnen arbeidsrecht

Een opvallende ontwikkeling van de laatste jaren is het toenemend gebruik van geluidsopnames als bewijsmateriaal, bijvoorbeeld bij de ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt door zowel werkgevers als werknemers en vaak zonder toestemming en medeweten van de andere partij. Deze geluidsopnames en transcripties van gesprekken worden meestal wel als bewijs toegelaten door rechtbanken.

Lees verder

Praktijkverhaal

Agressie op de werkvloer: wie vloert wie en wordt ontslagen

Een incident op de werkvloer kan iedereen overkomen. Je ziet elkaar dagelijks en soms komt het tot irritaties. Meestal praat je die met elkaar uit. Maar wat nou als je collega echt fysiek naar je uithaalt? Wie wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden en wat zijn de gevolgen voor je baan?

Lees verder

Praktijkverhaal

Tot de hoogste rechter voor een eerlijke WW-uitkering

Door gewijzigde wetgeving dreigde Freek een fors deel van zijn inkomen te verliezen toen hij na een periode van ziekte werkloos werd. De jurist van Achmea rechtsbijstand ging voor hem naar de Centrale Raad van Beroep.

Lees hoe dit voor Freek afliep

Buren

Buren

In 2018 weer meer geschillen tussen buren

Het afgelopen jaar ontvingen wij 6% meer hulpvragen over burenproblemen dan in het jaar ervoor (resp. 3955 in 2018 en 3725 in 2017). Het vaakst ging dat over beplanting, gevolgd door hinder en erfdienstbaarheid. De grootste stijging zagen we bij geschillen over mandeligheid (stijging van 65%) en bij geschillen over overbouw (stijging 27%).

Bij de oplossing van dit soort geschillen is het goed houden of weer herstellen van de relatie met de buren extra belangrijk, omdat buren elkaar over het algemeen vaak zien. Een slechte omgang met de buren kan daarmee het woongenot ernstig verstoren.

Wat is mandeligheid, overbouw en erfdienstbaarheid?

Er is sprake van mandeligheid als een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van 2 of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut wordt bestemd. Dit is vastgelegd in een notariële akte. Een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg is gemeenschappelijk eigendom en mandelig, als de grens van 2 erven die aan verschillende eigenaars toebehoren er in de lengterichting onderdoor loopt.

Van overbouw is sprake als een bouwsel, overstek of iets dergelijks zich boven het erf van de buren bevindt.

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Dit kan bijvoorbeeld een recht van overpad zijn, een verbod zijn om iets te doen op het eigen erf (bijvoorbeeld een verbod om voor een raam van de buren op minder dan 2 meter van de erfgrens te bouwen, een verplichting om iets te dulden (denk aan een balkon van de buren op minder dan 2 meter van de erfgrens) of de plicht om water van de buren af te voeren.

Burenconflicten top 3

Burenrecht

 • 3.5082014
 • 3.4952015
 • 4.4682016
 • 3.7252017
 • 3.9552018

Opvallend is dat onze juristen het afgelopen jaar iets meer burengeschillen voor de rechter zagen verschijnen dan het jaar ervoor. Dit lijkt te wijzen op een verharding van onderlinge verhoudingen en minder begrip voor elkaars situatie.


Overbouw

2017 277
2018 352

+27,1%
meer zaken

Mandeligheid

2017 136
2018 225

+65,4%
meer zaken

De Regelrechter: laagdrempelige oplossing voor een burengeschil

De Regelrechter: een nieuwe laagdrempelige oplossing voor een burengeschil

Een nieuwe manier van het oplossen van geschillen tussen buren is met behulp van de Regelrechter: een pilot van de Rechtbank Rotterdam voor een laagdrempelige en informelere manier om een zaak voor te leggen.

De nadruk ligt vooral op het verhaal van beide buren en minder op de juridische stukken. Het resultaat is een snelle uitspraak, waarbij de relatie tussen beide partijen goed is gebleven of is hersteld. Deze alternatieve manier van geschilbeslechting past uitstekend bij onze manier van werken: kijk vooral met een brede blik naar een oplossing en de-escaleer zo vroeg mogelijk. Oftewel: juridisch als het moet en praktisch als het kan. Zo komt er voor beide partijen een prettige oplossing en blijft de onderlinge relatie goed.

Lees verder

Praktijkverhaal

Hoe hoge bomen hun schaduw werpen...

Bianca woont met veel plezier in een oud dorp en heeft in haar diepe en smalle achtertuin een paar grote monumentale bomen staan. Haar buren verderop klagen al jarenlang over de bomen, ook in de periode dat Bianca weduwe werd. In die verdrietige periode stuurden ze haar zelfs een brief van een advocaat over de bomen. Het probleem volgens deze buren? Teveel schaduw.

Lees verder

Consumentenkoop

Consumentenkoop

Meer meldingen over vliegtuigvertragingen

Onze klanten melden zich bij ons met problemen over de aankoop of verkoop van spullen of diensten. De zaken die consumenten melden zijn heel divers: van problemen met de aankoop van bijvoorbeeld een laptop of telefoon tot geschillen met meubel- en keukenbedrijven. Een opvallende toename zagen we in 2018 in het aantal meldingen over vliegtuigvertragingen. Van 1.204 in 2017 naar 1.695 in 2018. Dat is een toename van ruim 40%

Consumentenkoop & -verkoop

 • 8.7852014
 • 9.1952015
 • 9.3782016
 • 9.1752017
 • 8.8262018

Vliegtuigvertragingen

 • 9432014
 • 1.0732015
 • 1.1452016
 • 1.2042017
 • 1.6952018

Vlucht vertraagd door een staking?

Heb je recht op een vergoeding bij vluchtvertraging door een staking? Er zijn regels voor een vergoeding bij een vertraagde vlucht door een staking.

Kijk wanneer je recht hebt op een vergoeding

Verkeer & letsel

Verkeer & letsel

Geschillen in het verkeer gaan het meest over parkeerschade

In 2018 hielpen wij bijna 28.000 mensen met het verhalen van hun schade en kosten door bijvoorbeeld een verkeersongeval. De meest voorkomende melding gaat over parkeerschade, namelijk ruim 7.100 keer in 2018.

Top 3

 • Parkeerschade7.190
 • Bijzondere verrichtingen5.193
 • Achterop rijden4.080

Aantal verkeerszaken

 • 31.4332016
 • 29.6092017
 • 27.7312018

Meldingen elektrische fietsen ruim verdubbeld in 3 jaar

Het aantal elektrische fietsen (met trapondersteuning) op de Nederlandse wegen en fietspaden neemt toe, en daarmee ook het aantal vragen dat hiermee te maken heeft. In de afgelopen 3 jaar is het aantal meldingen dat Achmea Rechtsbijstand ontving over verkeersongevallen waarbij een elektrische fiets betrokken was zelfs meer dan verdubbeld.

Meldingen over verkeersongevallen met elektrische fietsen

 • 162014
 • 282015
 • 612016
 • 882017
 • 1482018

Toename letselzaken als gevolg van een verkeersongeval

Onze letselschadejuristen zagen in 2018 een toename van het aantal zaken waarin iemand letsel opliep door een verkeersongeval. Deze zaken vormen 64% van het totaal aantal meldingen waarbij sprake is van letsel. De overige letselzaken gaan over onder andere medische kunstfouten, mishandeling en arbeidsongevallen.

Letsel als gevolg van verkeersongeval

 • 6.9312017
 • 7.4502018

Totaal aantal letselmeldingen

 • 11.0692017
 • 11.5682018

Praktijkverhaal

Automobilist rijdt fietser aan, maar werkt niet mee aan het vergoeden van de schade

Dorien fietst met haar e-bike op een voorrangsweg, als een auto plots van een parkeerplaats weg rijdt en haar aanrijdt. Dorien wordt geraakt en valt met fiets en al op de grond. Geschrokken stapt de bestuurder van de auto uit en erkent dat ze niet voldoende uit had gekeken. Ze belt een ambulance en die behandelt Dorien aan haar verwondingen. Het letsel lijkt mee te vallen, maar ook haar e-bike heeft een flinke klap opgelopen met schade tot gevolg. Een kwestie van alles netjes regelen met de verzekering, zou je denken? Niet als het aan de bestuurder van de auto ligt...

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs

Nog steeds juridische geschillen met onderwijsinstellingen

Ook vorig jaar meldden klanten zich bij ons die niet op 1 lijn zaten met een onderwijsinstelling, met een juridisch geschil tot gevolg. In 2018 ontvingen we hierover 747 hulpvragen. Voorbeelden van geschillen zijn het beëindigen van een onderwijsovereenkomst, bindend studieadvies en bescherming van gegevens van leerlingen.

Onderwijs

 • 1022014
 • 7242015
 • 7852016
 • 7792017
 • 7472018

Term ‘passend onderwijs’ valt steeds vaker

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op hun school en de term ‘passend onderwijs’ valt, merken onze juristen op. Wat mag je van een school verwachten in het kader van passend onderwijs voor je kind?

Lees het verhaal over Matthijs van 8 jaar

Eigen woning

Eigen woning

Meer geschillen over verbouwing en onderhoud van de woning

De markt voor koophuizen piekt. Huizenprijzen stijgen nog steeds en veel woningen worden boven vraagprijs verkocht, nog voordat ze goed en wel in de verkoop staan. Desondanks ontvingen we in 2018 iets minder meldingen over geschillen rondom de koop en verkoop van onroerende zaken. Een verbouwing of onderhoud aan de eigen woning levert echter juist meer geschillen op. Het aantal huizenbezitters dat te maken kreeg met bouwzaken of problemen met dienstverleners zoals loodgieters, installateurs en aannemers nam met ruim 17,5% toe.

Problemen met bouw, verbouwen of onderhoud

 • 4.1392016
 • 4.5442017
 • 5.3392018

Koop/ Verkoop Onroerende Zaken

 • 4.2912016
 • 4.1902017
 • 3.9302018

VvE

 • 1.4042014
 • 1.3522015
 • 1.5132016
 • 1.3712017
 • 1.4422018

Praktijkverhaal

Wat betekent de AVG voor een VvE?

Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft te maken met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. Wij krijgen regelmatig vragen over wat de AVG nu precies betekent voor VvE’s. Hier zetten we dit op een rij.

Lees verder

Wil je meer lezen over de AVG?

Naar AVG

AVG

AVG

Aanscherpen van privacywetgeving

Op 25 mei 2018 ging een nieuwe privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt ervoor dat de privacy van burgers beter is beschermd en bevat regels over de verwerking van persoonsgegevens. De invoering van deze Europese wetgeving had behoorlijk veel impact op zowel consumenten als ondernemers en leverde dan ook veel vragen op aan onze juristen.

Vragen van ondernemers over AVG

 • Wanneer is een partij waarmee ik zaken doe een verwerker van persoonsgegevens?
 • U sluit een verwerkersovereenkomst met een partij die u inschakelt om in uw opdracht persoonsgegevens waar u de verantwoordelijkheid voor draagt, voor uw onderneming te verwerken. Denk hierbij aan het administratiekantoor dat de loonadministratie van uw personeel uitvoert.
 • Moet ik altijd toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens?
 • Niet altijd! U hoeft geen toestemming te vragen als u persoonsgegevens gebruikt voor:
  1. de uitvoering van een overeenkomst
  2. de uitvoering van een wettelijke verplichting
  3. de uitvoering van wettelijke of publieke taken voor, door of namens de overheid
  4. het dienen van het vitaal belang van de betrokkene. Daarbij gaat het om levensreddende activiteiten in een noodsituatie (zoals door artsen na een ongeval)
  5. het dienen van een gerechtvaardigd belang. Dat zijn situaties waarin de betrokkende mocht verwachten dat zijn persoonsgegevens werden verwerkt. Denk hierbij aan 'direct marketing' waarbij de gegevens van (potentiele) klanten worden verwerkt. De persoon in kwestie mag hier wel altijd bezwaar tegen maken. U moet dan stoppen met de gegevensverwerking.
 • Welke persoonsgegevens mag ik bewaren en welke niet?
 • Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waar u ze voor bewaart. Is er geen noodzaak meer? Dan moet u de persoonsgegevens vernietigen.

Vragen van particulieren over AVG

 • Ik krijg een mailing met mijn persoonsgegevens erin. Hoe komt de afzender aan die gegevens en mag dat wel?
 • Vaak heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken. Wees u hier bewust van. U kunt de afzender van de mailing vragen uw gegevens te verwijderen.
 • Mag de voetbalclub foto's waar mijn kind op staat op social media plaatsen?
 • Dat mag, tenzij uw kind heel herkenbaar in beeld is gebracht. Dan moet u daar toestemming voor geven. Als u niet wilt dat een foto waar uw kind herkenbaar op staat wordt gebruikt, dan kunt u de voetbalclub vragen de foto te verwijderen.
 • Mag de VVE e-mails versturen met gegevens zoals e-mailadressen en personen met betaalachterstanden?
 • Nee. E-mailadressen en financiële gegevens zijn persoonsgegevens en mogen - zonder toestemming - niet worden gedeeld.

Weten wat de AVG voor VvE's betekent?

Naar Eigen Woning
Ondernemers

Ondernemers

De meeste geschillen van ondernemers gaan over diensten die zij afnemen

Bij ondernemen komt veel kijken. In veel gevallen heb je verzekeringen nodig, laat je een website bouwen, heeft je bedrijfspand onderhoud nodig, noem maar op. Allemaal zaken waarbij je als ondernemer te maken krijgt met andere partijen. En waar de meeste geschillen ontstaan. Bijna 22% van de meldingen die we van ondernemers ontvangen, gaat over een geschil met een dienstverlener.

Totaal ondernemerszaken

 • 12.3862015
 • 12.6092016
 • 12.1612017
 • 12.1402018

Top5 ondernemerszaken

 1. Dienstverleners
  2.662
 2. Incassoproblemen
  1.196
 3. Huur / Verhuur onroerende zaken
  755
 4. Ontslag
  674
 5. Koop / Verkoop roerende zaken
  604

Voorbeelden van juridische problemen waar ondernemers tegen aan lopen

Jurist

Aansprakelijkheid geleverde producten

Een ondernemer heeft een geschil met zijn klant omdat een product dat hij heeft verwerkt niet goed was. Dat product heeft hij weer geleverd gekregen van zijn (toe)leverancier. De ondernemer zit hierdoor in het midden tussen 2 partijen.

Wij helpen de ondernemer hierbij door zijn 2 zaken (met zijn klant en leverancier) door 1 vaste jurist te laten behandelen. Die kan makkelijker tussen alle 3 de partijen schakelen om zo het gezamenlijke belang in deze zaken te benadrukken en sneller tot een oplossing te komen voor iedereen.

Afspraken

Vastleggen van afspraken

Afspraken over de levering van een product of dienst worden niet goed vastgelegd. In bepaalde branches is het gebruikelijk dat veel mondeling wordt afgesproken. Er ontstaat dan geregeld discussie over wat de partijen over en weer hebben afgesproken.

Wij helpen de ondernemer door hem bewust te maken van de risico's die hij hiermee loopt, ook al zijn de gebruiken in een branche anders. Daarnaast krijgt de ondernemer van ons na afronding van de zaak tips om dergelijke geschillen in de toekomst te voorkomen. Een afspraak vastleggen via WhatsApp of sms bijvoorbeeld is vaak al voldoende om bewijs te hebben van de gemaakte afspraken.

Factuur

Onbetaalde facturen

Sommige ondernemers gaan in zee met partijen waarvan ze niet weten in hoeverre deze financieel 'gezond' zijn. Met als gevolg dat de ondernemer met onbetaalde facturen komt te zitten. Voor kleinere ondernemers (zoals zzp’ers) kunnen meerdere gevallen van wanbetaling funest zijn voor de bedrijfsvoering.

Wij geven ondernemers tips om dit soort problemen te voorkomen. Ook adviseren wij hen onder andere om aan risicospreiding te doen, door bijvoorbeeld aanbetalingen af te spreken. Hiermee loopt een ondernemer in ieder geval minder financieel risico. Als een opdrachtgever het voorschot niet kan of wil betalen, dan wordt voor de ondernemer al sneller duidelijk welke risico’s hij loopt.

Praktijkverhaal

Wanbetaling oplossen en toch een goede relatie met je klant behouden

Zzp’er Erik krijgt de kans om aan een groot project in de bouw mee te werken. Dat levert hem voor een flinke periode werk op. Na een paar maanden blijven de betalingen van het bouwbedrijf waar hij zijn werkzaamheden voor uitvoert echter uit.

Lees hoe dit werd opgelost
Gebundelde aanpak

Gebundelde aanpak

Het kan gebeuren dat meerdere mensen zich met hetzelfde probleem of tegenpartij melden. Denk hierbij aan een groep buurtbewoners die zich zorgen maakt over de komst van een windmolenpark in hun achtertuin. Maar ook consumenten die afzonderlijk van elkaar een klacht hebben over de voorwaarden van een bepaalde meubelketen. Soms pakken we deze zaken gebundeld op. Zo zijn we efficiënter, effectiever en maken we juridisch een sterkere vuist.

In 2018 hebben we ruim 5% van de meldingen die we ontvingen op deze manier aangepakt.

Verschillende groepen mensen bijgestaan

In deze zaken hebben we in 2018 verschillende groepen mensen bijgestaan bij juridische geschillen, bijvoorbeeld over:

Kluisjesroof bank
Boeterente hypotheken
Ongeldig verklaarde schoolexamens
Fosfaatrechten voor agrariërs
Telefonie abonnementen
Aankoop meubels of keukens

Praktijkverhaal

Een bankkluis voor je waardevolle spullen, dat is toch veilig?

In maart van 2018 is tot grote schrik van een grote groep huurders het onwaarschijnlijke gebeurd. Er vond een grote ‘kluisroof’ bij een grote bank in Brabant plaats. In de media was te lezen dat er tussen de 5 en 15 miljoen euro is buitgemaakt. Deze kraak zou daarmee tot 1 van de grootste in de recente geschiedenis van Nederland behoren.

Lees verder
Prognose 2019

Prognose 2019

In 2019 verwachten we rond de 150.000 hulpverzoeken van mensen die verzekerd zijn bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro. De verdere juridisering van de samenleving zorgt ervoor dat mensen regelmatig goede juridische hulp nodig hebben, een juridisch probleem kan immers iedereen overkomen. Hieronder noemen we enkele opvallende zaken die we verwachten.

Meer meldingen over WMO verwacht

Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor iedereen gelijk. Dit bedrag was voorheen afhankelijk van het inkomen en kon ook nog per gemeente verschillen. Nu voor iedereen dezelfde eigen bijdrage geldt van € 17,50 per 4 weken, zullen naar verwachting meer mensen aanspraak maken op de voorzieningen uit de WMO. Veel mensen deden dit voorheen niet omdat vanwege hun inkomen hun eigen bijdrage hoog was. De gemeenten voeren deze voorzieningen uit en de verwachting is dat het aantal aanvragen stijgt en daarmee het aantal geschillen hierover, zoals afwijzingen, toeneemt.

Toename van zaken die we gebundeld aanpakken zet door

De afgelopen jaren hebben we steeds meer zaken met succes gebundeld opgepakt. Door een gebundelde aanpak kunnen we een grotere juridische vuist maken richting de andere partij en daarmee nog beter voor onze klanten opkomen. We verwachten deze trend ook in 2019 door te zetten, want regelmatig belandt een groep mensen in eenzelfde situatie, met een vergelijkbaar juridische geschil tot gevolg. Denk aan een windmolenpark in de buurt of een vliegtuigvertraging. Klanten die te maken hebben met hetzelfde soort probleem of dezelfde tegenpartij kunnen we daarmee ook in 2019 nog efficiënter en effectiever helpen.

Mogelijk meer geschillen rondom ontslag oudere werknemers

In het arbeidsrecht gebeurt veel en 1 van de veranderingen ziet op de rechten van een oudere werknemer. In het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) zien we dat de rechten van mensen die al jarenlang bij een werkgever in dienst zijn en boven een bepaalde leeftijd komen in het geval van een ontslag steeds slechter worden. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk aantrekkelijk om in 2019 aan oudere werknemers waarvan zij vinden dat die niet heel goed meer functioneren meer 'uitgeklede' beëindigingsvoorstellen te doen. Dit in de wetenschap dat in 2020 het nodige op dat gebied gaat veranderen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal geschillen gemeld door werknemers van 50 jaar en ouder.

Mogelijk meer meldingen Letselschade

Op 1 januari is de wet vergoeding affectieschade van kracht. Deze wet voorziet erin dat nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout recht krijgen op een schadevergoeding. Het moet hierbij gaan om een fout van een ander. Dit leidt mogelijk tot meer vragen naar juridische hulp op het gebied van Letsel.

Stijging van bouwzaken blijft

De verbouwing of het onderhoud aan de eigen woning leverde het afgelopen jaar meer geschillen op dan het jaar ervoor. We verwachten dat deze toename ook in 2019 doorzet. De huizenmarkt is nog steeds volop in beweging, met volop verbouwplannen en bijbehorende geschillen tot gevolg.